Neprobylice – historie šlechtického sídla

Název obce NEPROBYLICE nezní zrovna česky. I gramatikou neodpovídá češtině, po písmenu B následuje Ypsilon, přestože ve výčtu vyjmenovaných slov Neprobylice nenajdete.  Při pohledu do historie se v názvu obce či šlechtických rodů spojených s touto obcí střídá y/i a dnes už nikdo nevypátrá, kdy se přesně ustálil název s ypsilonem po písmenu b.
Historie Neprobylic je úzce spjata s historií několika významných šlechtických rodů. I když osídlení místa je doloženo dávno před aristokracií. Již v pravěku, jak bylo zdokumentováno vykopávkami z doby bronzové. Tehdy byla na našem území rozšířena únětická kultura, která se datuje do let 2200 až 1600 před naším letopočtem. V Neprobylicích byly nalezeny keramické nádoby, misky a poháry z těch dob. Také jehlice s ouškem na spínání šatů a tzv. cyperská jehlice (vizte obrázek ve fotogalerii), jantarové náhrdelníky, bronzové náramky a zlaté náušnice. Šlechtická historie je zdokumentována od 14.století.

Založení šlechtického sídla

O Neprobylicích se dočteme v záznamech už z roku 1316. Tehdy se v historických pramenech uvádí jméno šlechtice Michala z Neprobylic. Šlo o soudní spor, kdy Michal de Neprobylicz žaloval Teška ze Svrčovic, že zabil jeho bratra.
Další záznamy nacházíme z let 1365, kdy jsou mezi patrony kvílického kostela uvedeni vladykové Stan z Neprobylice a Václav z Neprobylice. V roce 1366 byl do Kvílic ustaven farář, kterého dosazovali vedle Petra z Kutrovic také uvedení vladykové Stan a Václav, dále Bušek z Neprobylice a Purkart z Neprobylice.
V roce 1393 byly Neprobylice spojeny se sousedními Kutrovicemi. Tehdejší jejich majitel, vladyka Zdislav, se totiž psal též z Kutrovic. Vlastnil Neprobylice spolu se svým bratrem Mikulášem.
O čtyři roky později, v roce 1397 byly Neprobylice rozděleny na dva díly.

  • horní část s dvorem vlastnil Zdislavův syn, který se jmenoval Hašek z Neprobylice, který před rokem 1407 své popluží prodal Janovi Psíkovi z Vítova
  • dolní část Neprobylic se dvěma dvory vlastnil Pecha (nebo Petr) z Neprobylice

Obojí Neprobylice měly svojí aristokratickou tvrz (dochovala se jen jedna z nich) a rozděleny zůstaly po dvě stě let, kdy došlo k jejich opětovnému sjednocení

Horní Neprobylice

Horní tvrz, Hrádek

Neprobylice: Horní tvrz nazývaná také Hrádek byla sídlem místních pánů. Tvrz pochází ze XIV. století a je dnes rekonstruována.

Horní Neprobylice jsou spojovány s neprobylickou tvrzí Hrádek, která pochází také ze 14. století. Vladyka Zdislav z Neprobylic a Kutrovic je zmiňován, že na Hrádku v Neprobylicích příliš nepobýval, častěji býval v Kutrovicích. Hrádek býval nazýván také Horní tvrz, protože leží na kopci v severní části vsi. Je to na návrší nad Pozdeňským potokem, který se v této dolní části nazývá Bakovský.
V historii rozdělených Neprobylic se setkáváme s další neprobylickou aristokracií v horní části: potomek Jana z Psíkova byl Racek z Neprobylic, v zemských deskách z roku 1413 existuje další zmínka o Hanušovi z Neprobylic, který sídlil v Hradečnu. Nacházíme také údaje o Jankovi, který byl sirotkem po majiteli horní části, Haškovi z Neprobylice. V soudní při o pozůstalosti ho v roce 1437 jako nezletilého zastupovali Ofka (Žofka), sestra Pecha (nebo Petra) z Neprobylice a poručník Zdislav z Milého. V „Tytuláři“ z roku 1534 je zase uveden Jakub z „Neprobělic“. Z roku 1552 jsou zajímavé zmínky o neprobylické tvrzi Hrádek a to v souvislosti se svatbou Jiřího Neprobylického z Neprobylic, syna vladyky Jana z Neprobylic. Ti všichni byli potomci rodu Jana Psíka z Vítova a sídlili v horní části Neprobylic až do roku 1560. Po smrti Jiřího Neprobylického z Neprobylic postoupila vdova po něm Hrádek své švagrové Dorotě z Neprobylice. Ta ho pronajala bohatým slánským měšťanům a před smrtí ho odkázala svým sestrám a synovi jedné z nich. Od nich koupil Hrádek v roce 1527 rytíř Václav starší Pětipeský z Chýš a Egrberka.

Dolní Neprobylice

Dolní část vlastnil Pecha (nebo Petr) z Neprobylic, který už v roce 1397, kdy byly Neprobylice rozdělěny, uzavřel smlouvu se Zdislavem z Neprobylic a Kutrovic. V ní se dohodli o patronátu nad místním kostelem (tzv. podací právo, kterým si aristokracie zajišťovala možnost prosazovat v kostele duchovního dle vlastních představ). Pecha (nebo Petr) zemřel v roce 1437. Vdova po něm se jmenovala Anna a znovu se provdala za Vaňka z Hřivic. Majetek po Pechovi (Petrovi) měl podle odúmrtního práva připadnout králi. Českým králem byl tehdy císař Zikmund. Vaněk z Hřivic však vysoudil u dvorského soudu, že dolní část Neprobylic je věnem jeho manželky Anny od prvního manžela Pechy (nebo Petra). Za svoje práva se soudil také nezletilý Janek z horních Neprobylic, o němž je zmínka v části o horních Neprobylicích. Dvorský soud rozhodl, že věno Anně náleží. Ostatní část Neprobylic připadla dle odúmrtního práva králi, na kterém si ji vyprosil Albert z Chotěnova.
Vladyka Vaněk z Hřivic postavil pak při svém dvoře v dolní části druhou tvrz. V Dolní tvrzi sídlil ještě v roce 1461, potom i jeho potomci ještě asi sto let. V roce 1560 byl majitelem Mikuláš Kozelka z Hřivic. Ten nejprve přikoupil svobodný Matějovský dvůr a připojil ho k panství. V roce 1572 však prodal Dolní tvrz s dvorem a příslušenstvím novému majiteli Horní tvrze, Václavu staršímu Pětipeskému z Chýš a Egenberka.

Sjednocení

Václav starší Pětipeský z Chýš a Egenberka na Blahoticích se stal majitelem obou částí Neprobylic v roce 1572. Vybudoval v Neprobylicích pivovar. V roce 1587 až 1588 přestavěl Horní tvrz v renesančním stylu. Dolní tvrz byla méně reprezentativní a pro obývání skromnější. Proto ji ponechal svému osudu, rychle pustla a beze stopy zanikla. Jako pustá se už uvádí v pozůstalosti po Václavu starším Pětipeském, který zemřel v roce 1602.
Jeho syn Odolan Pětipeský z Chyš a Egenberka byl hejtmanem regionu Slaný. V Neprobylicích umístil svou alchymistickou laboratoř. Když alchymie zanechal, ze slitiny nechal odlít zvon v nedalekých Kvílicích. Po Bílé hoře byl jeho majetek konfiskován. Neprobylice byly konfiskovány 3. listopadu 1623 a následně prodány královskému místodržícímu, Jaroslavu Bořitovi z Martinic na Smečně. To byl jeden z defenestrovaných královských místodržících, který zázrakem vyvázl smrti. Během povstání čekých stavů žil v emigraci, po porážce na Bílé hoře se vrátil. Neprobylice se tak staly součástí smečensko-martinického a později clam-martinického panství. Horní tvrz přestala být sídlem aristokracie a nadále sloužila pro hospodářské účely.

Až do konce feudalismu zůstaly Neprobylice v držení rodu Martiniců. To byl český šlechtický rod, jehož kořeny sahají do 14. století. Se jménem aristokratického rodu Martiniců je spojena historie mnoha obcí a měst zejména na Kladensku a Slánsku.


Poslední příspěvky:

Ve Střední škole @EuroinstitutCz v Karlovarském kraji se dnes vařily boloňské špagety. Více čtěte zde.
Příprava pokrmů a smažení řízků na praxi ve Střední škole @EuroinstitutCz. Více info najdete tady.
Přišívat různé knoflíky se učili žáci Střední školy @EuroinstitutCz v Olomouckém kraji. Více informací čtěte zde.
Příprava milionové polévky v praktické škole @EuroinstitutCz v Ústeckém kraji. Více info zde.
Žáci praktické školy @EuroinstitutCz v Karlovarském kraji cvičili odesílání balíků poštou. Více čtěte v odkazu.
Obsluha myčky nádobí ve Střední škole @EuroinstitutCz. Více informací čtěte zde.
První pořádné zahradničení ve Střední škole @EuroinstitutCz v Olomouckém kraji. Více najdete tady.
Tablet patří ve středních školách @EuroinstitutCz mezi oblíbené speciální pomůcky. Více info zde.
Předmět šití a opravy textilií mají ve Střední škole @EuroinstitutCz v Olomouckém kraji také muži. Více v odkazu.
Předmět příprava pokrmů a bramboráky ve Střední škole @EuroinstitutCz v Karlovarském kraji. Více info zde.
Mytí lednice a BOZP v Praktické škole @EuroinstitutCz v Ústeckém kraji. Čtěte více zde.
Žáci praktické školy @EuroinstitutCz v Ústeckém kraji procvičují hrubou motoriku. Více v odkazu.
Mytí oken a úklidové práce ve Střední škole @EuroinstitutCz v Olomouckém kraji. Více informací čtěte zde.
Procvičování jemné motoriky ve Střední škole @EuroinstitutCz v Karlovarském kraji. Více info zde.
Žáci Střední školy @EuroinstitutCz při výuce matematiky. Čtěte více v tomto odkazu.
Vítání jara žáky praktické školy a odborného učiliště @EuroinstitutCz. Více najdete tady.
Výuka počítačové gramotnosti ve Střední škole @EuroinstitutCz. Více info sledujte zde.
První jarní výzdoba ve Střední škole @EuroinstitutCz v Karlovarském kraji. Čtěte více zde.
Žáci Střední školy @EuroinstitutCz v Olomouckém kraji vařili polévku. Více čtěte zde.
Využití speciálních pomůcek v Praktické škole a odborném učilišti @EuroinstitutCz. Více info v odkazu.
Příprava na praktický život - praní a žehlení ve Střední škole @EuroinstitutCz. Více čtěte zde.
Příprava bramboračky ve Střední škole @EuroinstitutCz v Olomouckém kraji. Více informací zde.
Učnice @EuroinstitutCz, praktické školy a odborného učiliště si výuku užívají. Více info zde.
Trénink jemné a hrubé motoriky ve Střední škole @EuroinstitutCz. Čtěte více v odkazu.
Návštěva profesionální prádelny žáky Střední školy @EuroinstitutCz v Olomouckém kraji. Více zde.
Vzpomínka na sníh v praktické škole a odborném učilišti @EuroinstitutCz. Více čtěte zde.
Předmět praní a žehlení ve Střední škole @EuroinstitutCz v Karlovarském kraji. Více v odkaze.
Příprava valentýnského občerstvení ve Střední škole @EuroinstitutCz. Další info čtěte zde.
Včerejší svátek sv. Valentýna v praktické škole a odborném učilišti @EuroinstitutCz. Koukněte také sem.
Pokračování kurzu taneční terapie pro pedagogy středních škol @EuroinstitutCz. Více v odkaze.
Chlapci ve Střední škole @EuroinstitutCz v Olomouckém kraji šili zástěry na vaření. Více info zde.
Využití didaktických pomůcek v @EuroinstitutCz, praktické škole a odborném učilišti. Čtěte více zde.
Žáci Střední školy @EuroinstitutCz se v zimě učí mimo jiné také odklízet sníh. Více info zde.
Žáci Střední školy @EuroinstitutCz se v zimě učí mimo jiné také odklízet sníh. Více info zde.
Příprava bramboračky žákyněmi Střední školy @EuroinstitutCz v Olomouckém kraji. Více v odkaze.
Učni @EuroinstitutCz, praktické školy a odborného učiliště vařili zeleninovou polévku. Více info zde.
Ve Střední škole @EuroinstitutCz se učíme obsluhovat myčku na nádobí. Více se dočtete zde.
Vaříme pórkovou polévku ve Střední škole @EuroinstitutCz v Karlovarském kraji. Více informací zde.
Pečení muffinů žáky Střední školy @EuroinstitutCz v Omlomouckém kraji. Více čtěte zde.
Ve Střední škole @EuroinstitutCz se včera předávalo pololetní vysvědčení. Více informací v odkaze.
Výuka a opakování teorie v @EuroinstitutCz, praktické škole a odborném učilišti. Více info zde.
Žáci 1. ročníku oboru Provozní služby ve Střední škole @EuroinstitutCz vařili zeleninovou polévku. Více zde.
Pokračování včerejšího příspěvku o praktické výuce učnic školy @EuroinstitutCz. Koukněte i sem.
Příprava vepřového guláše v Praktické škole @EuroinstitutCz. Čtěte více info zde.
Teorie v hodinách přípravy pokrmů ve středních školách @EuroinstitutCz. Více v odkaze.
Trochu odlišná výtvarná technika ve Střední škole @EuroinstitutCz. Koukněte také zde.
Procvičování psaní, počítání a jemné motoriky ve Střední škole @EuroinstitutCz. Více čtěte v odkaze.
Šití veselých kuchyňských zástěr ve Střední škole @EuroinstitutCz. Více info čtěte zde.
Příprava palačinek a kultura stolování ve Střední škole @EuroinstitutCz v Karlovarském kraji. Více zde.
Výroba chňapek ve Střední škole @EuroinstitutCz v Olomouckém kraji. Koukněte i na další odkazy.
Pohoštění a následný úklid v podání žáků Střední školy @EuroinstitutCz. Více informací zde.
Příprava pizzových šneků ve Střední škole @EuroinstitutCz v Karlovarském kraji. Více informací v odkaze.
Příprava na praktické vyučování ve Střední škole @EuroinstitutCz v Olomouckém kraji. Více info zde.
Výživa a příprava pokrmů ve Střední škole @EuroinstitutCz. Více čtěte v odkaze.
Výroba sněhuláků ve Střední škole @EuroinstitutCz v Karlovarském kraji. Více informací zde.
Zpracování zeleniny žáky Střední školy @EuroinstitutCz v Olomouckém kraji. Pro více info klikněte zde.
Výuka žáků @EuroinstitutCz, praktické školy a odborného učiliště. Více info v odkaze.
Přečtěte si článek o Třech králích na webu středních škol @EuroinstitutCz. Více info také zde.
Výroba akvária s rybičkami ve Střední škole @EuroinstitutCz. Více informací čtěte zde.
Ve Střední škole @EuroinstitutCz v Karlovarském kraji žáci připravovali puding. Více informací zde.
Žáci Střední školy @EuroinstitutCz v Karlovarském kraji psali před Vánoci dopis Ježíškovi. Více zde.
Učni @EuroinstitutCz, praktické školy a odborného učiliště se učí háčkovat. Více info v odkaze.
Tvorba vánočních pohlednic pomocí barevných písků ve Střední škole @EuroinstitutCz. Více info zde.
Ve Střední škole @EuroinstitutCz vrcholí přípravy na vánoční svátky. Koukněte se také sem.
Praktická škola @EuroinstitutCz v Karlovarském kraji na vánočních trzích a dalších akcích. Více v odkaze.
Předmět šití a opravy textilií ve Střední škole @EuroinstitutCz v Olomouckém kraji. Více info zde.
Vysávání v předmětu úklidové práce ve Střední škole @EuroinstitutCz. Více informací zde.
Přípravy vánočního menu ve Střední škole @EuroinstitutCz v Karlovarském kraji. Podívejte se na video v odkaze.
Šití vánočního prostírání ve Střední škole @EuroinstitutCz v Olomouckém kraji. Více informací zde.
Ve Střední škole @EuroinstitutCz jsme kromě perníčků pekli také linecké cukroví. Více info zde.
Zimní výzdoba a sněhuláčci z rýže ve Střední škole @EuroinstitutCz v Karlovarském kraji. Více info v odkaze.
Ozdoby na stromeček v podání Střední školy @EuroinstitutCz v Olomouckém kraji. Více info zde.
Úklid spadaného listí ve Střední škole @Euroinstitut. Více informací najdete zde.
Včerejší přípravy na Mikuláše ve Střední škole @EuroinstitutCz v Karlovarském kraji. Info v odkaze.
Sestavování svátečního menu ve Střední škole @EuroinstitutCz v Olomouckém kraji. Více zde.
Alternativa vánočních stromečků v podání žáků Střední školy @EuroinstitutCz. Více info zde.
Výroba věnců z vatových tamponů ve Střední škole @EuroinstitutCz v Karlovarském kraji. Více zde.
Přípravy na Vánoce ve Střední škole @EuroinstitutCz v Olomouckém kraji. Více informací zde.
Těstoviny s omáčkou v podání Střední školy @EuroinstitutCz. Koukněte i na další odkazy.
Tvoření podzimních lampiček ve Střední škole @EuroinstitutCz v Karlovarském kraji. Více zde.
Výroba vánočních přání ve Střední škole @EuroinstitutCz v Karlovarském kraji. Více info najdete zde.
Přípravy na Vánoce ve Střední škole @EuroinstitutCz v Olomouckém kraji. Více čtěte zde.
Učni @EuroinstitutCz, praktické školy a odborného učiliště navštívili památný dub v Peruci. Více zde.
Zeleninové rizoto v rámci předmětu Příprava pokrmů ve Střední škole @EuroinstitutCz. Více info v odkaze.
Výroba svíček na adventní věnec ve Střední škole @EuroinstitutCz v Karlovarském kraji. Více informací zde.
Předmět úklidové práce ve Střední škole @EuroinstitutCz v Olomouckém kraji. Více info zde.
Procvičování jemné motoriky ve Střední škole @EuroinstitutCz. Více informací zde.
Ve Střední škole @EuroinstitutCz v Karlovarském kraji se již peklo vánoční cukroví. Více v odkaze.
Příprava zdravého salátu ve Střední škole @EuroinstitutCz v Olomouckém kraji. Více informací zde.
Svátek sv. Martina ve Střední škole @EuroinstitutCz a vyprávění o legendě. Více zde.
Ve Střední škole @EuroinstitutCz se učíme, jak ušít kuchyňskou zástěru. Více informací zde.
Vyplňování pracovních listů ve Střední škole @EuroinstitutCz v Karlovarském kraji. Více zde.
Příprava palačinek na palačinkovači ve Střední škole @EuroinstitutCz v Olomouckém kraji. Více čtěte zde.
Ve Střední škole @EuroinstitutCz žáci používají také speciální pomůcky. Více info zde.
Seznamování s textilními materiály ve Střední škole @EuroinstitutCz v Olomouckém kraji. Více zde.
Exkurze v rámci projektového vyučování Střední školy @EuroinstitutCz do plzeňského pivovaru. Více informací zde.
Příprava pokrmů a vajíčková pomazánka ve Střední škole @EuroinstitutCz v Karlovarském kraji. Více info zde.
Procvičování jemné motoriky ve Střední škole @EuroinstitutCz v Olomouckém kraji. Více zde.
Provozní služby ve Střední škole @EuroinstitutCzPraktická výuka žehlení. Více v odkaze zde.
Šití a opravy oděvů v podání chlapců ze Střední školy @EuroinstitutCz v Olomouckém kraji. Více info zde.
@EuroinstitutCz, praktické škole a odborném učilišti jsme se učili o významných městech ČR. Více zde.
Příprava okurkového salátu ve Střední škole @EuroinstitutCz. Pro více info koukněte zde.
Polévka bramboračka podle žáků Střední školy @EuroinstitutCz v Karlovarském kraji. Více info tady.
Vajíčková pomazánka v podání žáků Střední školy @EuroinstitutCz. Více zde.
Ve škole @EuroinstitutCz v Karlovarském kraji si  žáci vyrobili také sluníčko. Více info zde.
Chvilky relaxace ve Střední škole @EuroinstitutCz v Olomouckém kraji. Více info čtěte zde.Sázení sukulentů v předmětu Zahradnictví na Střední škole @EuroinstitutCz v Karlovarském kraji. Více zde.
Příprava pomazánky na praxi Střední školy @EuroinstitutCz. Existuje i dietní verze pomazánky. Více info zde.
Zdobení dýní ve Střední škole @EuroinstitutCz v Karlovarském kraji. A k tomu Haloweenská legenda. Více zde.
Nejen praxe, ale také teorie baví žáky Střední školy @EuroinstitutCz. Více o výuce a oborech zde.
Žáci střední školy @EuroinstitutCz spojili teorii s praxí. Učili se, jak postupovat při požáru. Více zde.
Podívejte se, jak žáci školy @EuroinstitutCz využívají přírodniny v tomto ročním období. Více info čtěte zde.
Seznámení s kuchyní a nádobím v předmětu Příprava pokrmů školy @EuroinstitutCz. Více informací zde.
Žáci školy @EuroinstitutCz používají při výuce speciální pomůcky. Podívejte se na více info zde.
Sklizeň jablek a pečení koláčků ve výuce střední školy @EuroinstitutCz. Více informací zde.
Podzim se promítá také do výuky žáků škol @EuroinstitutCz. Podívejte se zde, co tvoří. Více také tady.
Střední škola @EuroinstitutCz je také v anglické Wikipedii. Více informací najdete tady.
Odborný výcvik Střední školy Euroinstitut u sociálního partnera v Zavidově. Více info zde.
Žáci Střední školy @EuroinstitutCz psali opakovací test z bezpečnosti při práci. Více informací zde.
Žáci praktické školy a odborného učiliště @EuroinstitutCz recyklují plastové lahve a reklamní letáky. Více zde.
Minulý týden navštívili žáky @EuroinstitutCz zástupci ze soc. odboru v Karlových Varech. Více info najdete zde.
Výuka Střední školy @EuroinstitutCz v Centru Zahrada v Kladně. Sledujte info také zde.
Na webu pro speciální pedagogy vyšel zajímavý článek o právech postižených při vzdělávání. Více info zde.
Letos vznikla nová střední škola @EuroinstitutCz v Karlovarském kraji. Sledujte také info zde.
Odborný výcvik střední školy @EuroinstitutCz u sociálního partnera v Zavidově - na téma žehlení. Více info a foto zde.
Praktická výuka na střední škole @EuroinstitutCz v Psárech. Více info najdete zde.
Žáci střední školy @EuroinstitutCz si povídali o historii naší země. Více info čtěte zde.
Praxe střední školy @EuroinstitutCz ve Víceměřicích. Více zde.
Další vydání školního časopisu střední školy @EuroinstitutCz. Info také zde.
Výuka češtiny střední školy @EuroinstitutCz na Filipínách. Více info a foto zde.
Zahájení odborného výcviku v praktické škole @EuroinstitutCz ve Víceměřicích. Info také zde.
Nový školní rok střední školy @EuroinstitutCz v Nalžovicích. Více zde.
Zahájení výuky OV Střední školy @EuroinstitutCz u SP v Zavidově (více info v odkazu).
Zítra vychází další vydání školního časopisu Střední školy @EuroinstitutCz. Více info zde.
Střední škola @EuroinstitutCz | Dnes proběhla závěrečná opravná praktická zkouška. Viz info.
Střední škola @EuroinstitutCz | Dnes probíhají závěrečné zkoušky Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga. Více zde.
Včera proběhlo školení BOZP a PO zaměstnanců Střední školy @EuroinstitutCz. Více zde.
Střední škola @EuroinstitutCz | Probíhá závěrečné školení kurzu DVPP - Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga. Více informaci o vzdělávacích programech akreditované MŠMT najdete zde v odkazu.
Praktická škola @EuroinstitutCz | Nové vydání ve školním časopise o Kultuře. Více v odkazu.
Podívejte se na video, které poukazuje na přetrvávající problém šikany na FB stránce Střední školy @EuroinstitutCz (klikněte pro přesměrování).
Vysílání Střední školy @EuroinstitutCz o toxických kontaminantech poživatin. Více zde.
Dnes se koná pedagogická rada Střední školy @EuroinstitutCz (viz odkaz), školení BOZP a PO. Více zde.
Žáky Střední školy @EuroinstitutCz navštívila ředitelka soc. partnera restaurace Férovka v Milovicích. Viz odkaz.
Termíny konání závěrečných zkoušek zde. Více info v odkazu.
Probíhá porada ředitelů škol @EuroinstitutCz. Více info zde.
Dnešní vysílání Střední školy @Euroinstitut se týká toxických látek v potravě. Více info zde.
Ve Střední škole @EuroinstitutCz (http://euroinstitut.webnode.cz/) se budou vzdělávat noví žáci. Viz odkaz
Střední škola @EuroinstitutCz | Další hodina kurzu DVPP. Viz odkaz.
Střední škola @EuroinstitutCz | Včera 15. 8. 2016 proběhly rozdílové zkoušky v Nalžovicích. Více info najdete na zde.
Střední škola @EuroinstitutCz | Rozdílové zkoušky žáků v oborech provozní služby. Více zde.
Střední škola @EuroinstitutCz | Kde vzděláváme naše žáky (obory vzdělávání). Více zde.
Téma vysílání střední školy @EuroinstitutCz jsou toxické látky obsažené v rostlinách. Více info najdete zde.
Ve čtvrtek 25. 8. 2016 se bude konat pedagogická rada Střední školy @EuroinstitutCz. Více informací najdete zde.
Ve videoklipu Střední školy @EuroinstitutCz uvidíte základy šetrné sebeobrany. Celé video zde. Video můžete shlédnout také na Youtube , kde se přihlašte k odběru videí. Více info zde.
Střední škola @EuroinstitutCz | Zdravotní rizika z potravy | záznam zde. Více info zde.
V praktické škole @EuroinstitutCz se využívají deskové hry k výuce (http://www.euroinstitut.cz/).Více info zde.
Žáci Střední školy @EuroinstitutCz natočili v loňském roce snímek pro mezinárodní festival Mental Power Prague Film Festival 2015. Více info najdete zde. Video ke shlédnutí najdete zde.
Střední škola @EuroinstitutCz | Speciální pedagogika je téma s námi úzce spojené. Více zde.
Dnes od 17:00 hodin poslouchejte vysílání Střední školy @EuroinstitutCz na Tip Rádiu. Více info zde.
Náš kolega dnes skládá zkoušku v kurzu Řidič dopravy raněných a nemocných. Střední škola @EuroinstitutCz drží palce. Více info najdete na Facebooku zde. Sledujte i školní web.
Střední škola @EuroinstitutCz | Příprava jídel ze sezonních surovin je zdravější (video), čtěte zde.
Střední škola @EuroinstitutCz v pořadu zdraví a styl. Spusťte zde. Více info zde.
V článku střední školy @EuroinstitutCz si shrneme dietní chyby. Čtěte zde. Více info zde.
Střední škola @EuroinstitutCz | Moderní technologie ve výuce, to je článek na webu speciální pedagogiky. Více info zde
Střední škola @EuroinstitutCz | V souvislosti s teplým počasím dodržujte pitný režim. Více zde.
V létě se někteří pracovníci střední školy @EuroinstitutCz zúčastní v rámci DVPP kurzů akreditovaných MŠMT. Více zde
Síť škol Euroinstitut se od nového školního roku rozroste o další dvě školy. Více info zde.
Přejeme všem žákům (http://www.euroinstitut.cz/) Střední školy @EuroinstitutCz krásné prázdniny. Více zde
Předávání vysvědčení Střední školy @EuroinstitutCz v Nalžovicích. Foto | Info
Grafomotorické cvičení ve střední škole @EuroinstitutCzInfo | Foto
Předávání vysvědčení Střední školy @EuroinstitutCz ve Smečně. Více zde.
Předávání vysvědčení žákům Střední školy @EuroinstitutCz. Více info zde | foto zde
Závěrečné ústní zkoušky u sociálního partnera ve střední škole @EuroinstitutCz. Více zde.
Smečenská lyra u sociálního partnera Střední školy @EuroinstitutCz, Domov pod Lipami. Foto zde. Sledujte také školní web . Více info najdete zde.
Ověřování znalostí pomocí výukových tabletů střední školy @EuroinstitutCz . Více info zde
Závěrečné ústní zkoušky třídy 2A střední školy @EuroinstitutCz. Viz Facebook nebo školní web
Závěrečná písemná zkouška střední školy @EuroinstitutCz. Více foto zde  | Info zde
Video střední školy @EuroinstitutCz na téma animoterapie (https://www.youtube.com/watch?v=LmLK84PITmw). Více zde
Dnes se jeden z pracovníků střední školy Euroinstitut, praktické školy a odborného učiliště zúčastnil konference. Více zde
V předmětu zahradnictví přesazujeme květiny ze zásobníků do záhonů v praktické škole @EuroinstitutCz. Více info najdete na Facebooku nebo webu školy.
Závěrečné praktické zkoušky (http://www.euroinstitut.cz/obory-vzdelavani/) střední školy @EuroinstitutCz. Více zde
Výtvarná výchova ve střední škole @EuroinstitutCz. Více info zde.
Je příjemné slunečné počasí a my máme slunce v duši. A tak se přímo nabízelo, co vytvořit ve střední škole Euroinstitut při procvičování jemné motoriky.
Závěrečné praktické zkoušky pro obor pečovatelské služby u soc. partnera Střední školy @EuroinstitutCz. Více fotek naleznete zde a informací zde.
Střední škola @EuroinstitutCz | Probírali jsme vznik a dějiny ČR. Více zde a zde.
Žáci střední školy Euroinstitut konají jednotlivé části závěrečných zkoušek. Více zde
Při relaxační chvilce procvičujeme ve střední škole @EuroinstitutCz jemnou motoriku a prostorovou orientaci. Více informací najdete zde | Sledujte také web školy
Třídíme tkaniny podle původu | (http://www.euroinstitut.cz/) Střední škola @EuroinstitutCzViz.
Video střední školy @Euroinstitut. Příprava lepivé rýže (https://www.youtube.com/watch?v=BfZQUiImt2g). Více zde
Navlékáme korálky v (http://www.euroinstitut.cz/) praktické škole @EuroinstitutCz. Více info zde
Podařilo se nám pěkné dílo. Jak a kdy? Během výuky předmětu šití a opravy. Učení nemusí být nuda. V naší střední škole Euroinstitut.
Střední škola @EuroinstitutCz | Třídíme prádlo (http://euroinstitut.cz/). Více info zde.
Střední škola @EuroinstitutCz | Při domácí přípravě na výuku nám pomáhá denní tisk. Více na Facebooku
Střední škola @EuroinstitutCz | Získané poznatky si ověřujeme na speciálních tabletech (http://www.euroinstitut.cz/). Více info najdete na Facebooku.
Výtvarná výchova (http://euroinstitut.rajce.idnes.cz/Vytvarna_vychova) ve střední škole @EuroinstitutCz. Více info zde
Střední škola @Euroinstitut | Příprava pedagogického pracovníka na individuální vzdělávání (http://www.euroinstitut.cz/). Více info najdete zde
Ve střední škole @EuroinstitutCz připravujeme zapékané těstoviny. Web | Facebook
Odborná praxe úklidových prací u sociálního partnera střední školy @EuroinstitutCz. Více info najdete zde
Střední škola @Euroinstitut | Relaxace v předmětu hudební a dramatická výchova. Více zde
Příprava kotlet v praktické škole @EuroinstitutCz | Info a foto
V praktické škole @EuroinstitutCz připravujeme záhony na výsadbu zeleně a květin. Více zde
V praktické škole @EuroinstitutCz se učíme přišívat knoflíky. Více zde | zde
Odborná praxe (foto) střední školy @EuroinstitutCz. Více info najdete zde
S paní učitelkou ze střední školy @EuroinstitutCz jsme probírali vylučovací soustavu. Fotky zde , více info najdete zde.
Ve střední škole @EuroinstitutCz šijeme chňapky a zástěry. Více zde nebo zde
Střední škola @EuroinstitutCz | Procvičujeme žehlení prádla více | Web
Střední škola @EuroinstitutCz | Určujeme čas a denní dobu. (http://www.euroinstitut.cz/). Viz
V předmětu šití a opravy textilií jsme ve střední škole @EuroinstitutCz připravovali kostýmy na pálení čarodějnic. Více info najdete zde. Sledujte také web školy.
Střední škola @Euroinstitut | Rozhlasové vysílání pro školy na téma sluneční záření (více). Více najdete zde
Úklid venkovních prostor (http://www.euroinstitut.cz/) ve střední škole @Euroinstitut. Více zde
Ve střední škole @EuroinstitutCz se učíme také plést. Více zdeWeb
Ve střední škole @Euroinstitut se učíme o potravinách(http://www.euroinstitut.cz/). Více zde
V praktické škole @EuroinstitutCz procvičujeme technologické postupy při přípravě mas. Více informací a fotek z výuky najdete zde
Projekt střední školy @EuroinstitutCz (http://www.euroinstitut.cz/fotogalerie/priprava-pokrmu-3/ ) pomocí piktogramů. Více zde
Uklízíme u sociálního partnera  střední školy @EuroinstitutCz. Více zde
Ve střední škole @EuroinstitutCz jsme připravovali nádivku.Více zde
Dnes jsme ve střední škole @EuroinstitutCz uklízeli učebnu. Více zde
Ve střední škole @EuroinstitutCz uklízíme také u soc. partneraViz
Ve střední škole @EuroinstitutCz procvičujeme s paní učitelkou šití. Více info najdete zde
Irene a Mary z Keni jsou na jazykové kurzu ve Střední škole @EuroinstitutCz. Více čtěte zde
Ve střední škole @EuroinstitutCz se učíme rozlišovat nápoje. Sledujte nás i na Facebooku
V průběhu vzdělávání ve střední škole @EuroinstitutCz procvičujeme úklidové práce. Viz zde
Ve střední škole @EuroinstitutCz nám při vzdělávání pomáhají výukové tablety. Více info zde
Ve Střední škole @EuroinstitutCz posloucháme rozhlasové vysílání. Záznamy k poslechu zde
Už se blíží jaro, tak začínáme ve Střední škole @EuroinstitutCz s přípravou zahrady. Více na Facebooku
Dnes jsme ve Střední škole @EuroinstitutCz přišívali knoflíky. Více najdete zde
Ve Střední škole @EuroinstitutCz se učíme správnému věšení prádla. Více info najdete zde
Ve Střední škola @EuroinstitutCz také přesazujeme rostliny. Sledujte nás také na Facebooku
Video z předávání výukových tabletů Střední školy @EuroinstitutCz. Sledujte i náš Facebook
Dnes rozdávala paní ředitelka Střední školy @EuroinstitutCz výukové tablety. Více info zde
Ve Střední škole @EuroinstitutCz jsme při přípravě pokrmů připravovali zeleninové rizoto.
V rámci odborného výcviku ve škole @EuroinstitutCz uklízíme u sociálního partnera. Čtěte zde
Ve střední škole @EuroinstitutCz procvičujeme matematiku. Sledujte nás na Facebooku
Článek Střední školy @Euroinstitut “Po čem tloustneme?“ slouží jako výukový text. Více na Facebooku.
Procvičovali jsme přípravu lehkého zeleninového rizota @Euroinstitut. Jak vyšlo uvidíte zde
Ve škole @Euroinstitut malujeme vodovými barvami. Ukázky naší práce najdete také na Facebooku
Dnes jsme ve Střední škole @EuroinstitutCz dostali test na BOZP. Více najdete na
Ve Střední škole @EuroinstitutCz využíváme k výuce tablety se speciálními výukovými programy
Střední škola Euroinstitut | Rozvíjíme si logické myšlení při speciálně pedagogické péči.
Euroinstitutu připravujeme zeleninové rizoto a mrkvový salát, foto
EuroinstitutCz | V matematice se učíme geometrické tvary. Více info najdete na https://www.facebook.com/Euroinstitut
Euroinstitut | Ve Střední škole Euroinstitut jsme dělali projekt na téma domácnost
V minulém týdnu ve Vejprtech jsme dostávali tablety. Více info a fotek najdete zde
Střední škola Euroinstitut | V předmětu obslužná péče se učíme pečovat o nemocné klienty v sociálních zařízeních
Střední škola Euroinstitut | Získané vědomosti si procvičujeme pomocí výukových tabletů. Sledujte nás i na
Brzy přijedou na jazykový kurs noví studenti z Keni. Pamatujete Irene?
Tady je Mary Aloo.
Uklízíme v zařízení. Více najdete zde , podívejte se na fotky zde
Rozhlasové vysílání o psychohygieně. Více na zde nebo webu školy
Uklízíme v hotelu U Hvězdy. Více info zde, sledujte i web školy
Vyšíváme na kanavě. Více info na Facebooku,  fotky najdete zde
Připravujeme teplé nápoje a moučníky. Více info zde a foto zde
Výukové tablety jsou velkým pomocníkem. Více info zde, fotky zde
Články nám pomáhají při vzdělávání. Více na webu školy nebo zde
Věšíme a sušíme prádlo. Více na Facebooku. Více foto najdete zde
Rozvíjíme jemnou motoriku. Více na Facebooku , sledujte i školní web
Zahradnické potřeby exkurze. Více na Facebooku sledujte i web školy
Střední škola Euroinstitut | V rámci BOZP udržujeme pořádek na pracovišti.
Střední škola Euroinstitut | Při výuce nám pomáhají i moderní technologie se speciálním softwarem, který je dle potřeb individualizován.
Při domácí přípravě na výuku nám pomáhá i denní tisk. Více na Facebooku
Udržujeme pořádek na zahradě. Více na Facebooku. Podívejte se na web
Rozvíjíme jemnou motoriku. Více info na Facebooku, foto najdete zde
Články nám pomáhají při vyučování. Více na webu školy či Facebooku
Uklízíme v Servisu jeřábů :-) Více na Facebooku.  Více fotek zde
Posloucháte rozhlasové vysílání pro školy? Více na webu či Facebooku
Poznávání motorových pil | Na video se podívejte zde
Pokračování ze včerejší praxe. Video z praxe najdete na Facebooku
Vybavení kuchyně exkurze. Více na Facebooku nebo zde
Závěrečné zkoušky jsou za dveřmi. Více na Facebooku a foto zde
Díky přispění Nadace ČEZ pořídila škola terapeutický bazén. Více zde
Euroinstitut | Rozhlasové vysílání. Více na webu školy či Facebooku
Tento krásný přívěsek jsme minulý týden dostali od našich „kolegů“ ze Slovenska z DSS Šoporňa-Štrkovec :-)
Předávání pololetního vysvědčení. Více info na Facebooku a foto zde
Na Facebooku | Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště
Nejdříve se učíme na modelech. Více na Facebooku či webu školy
Při studiu pečovatelských služeb. Více na Facebooku či webu školy
Nová Vyhláška č. 27/2016 Sb. na Facebooku nebo webu
Výuková videa nám pomáhají při výuce. Viz Facebook  nebo Youtube
Video z předávání vysvědčení na Facebooku | Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště 
Předávání pololetních vysvědčení. Více na Facebooku či webu školy
Učíme se základy vyšívání. Podívejte se na školní web či Facebook
Předávání pololetních vysvědčení. Více na Facebooku či webu školy
Euroinstitut | Slogan „proti handicapu vzděláváním“ naplňuje praktická škola Euroinstitut i díky speciálním tabletům.
Předávání pololetních vysvědčení. Více na Facebooku či webu školy
Při výuce nám pomáhá rozhlasové vysílání. Viz. Facebook a web školy
Při výuce využíváme moderní technologie. Viz Facebook či školní web
Euroinstitut | vzděláváním bojuje proti handicapu: Kladenský deník  nebo Facebook
Praktická výuka úklidových prací s učitelem odborného výcviku: na Facebooku a fotogalerii
Euroinstitut | Dnes jsme měli výuku pečovatelských služeb, tak jsme se rovnou vyfotili.
Na youtube je ke zhlédnutí další výukový klip. Tentokrát o přípravě pokrmů.
Domov sociálních služeb Vraný je sociálním partnerem školy pro praxe českých a zahraničních studentů pečovatelství.
Střední škola Euroinstitut | Udržet si zuby zdravé není žádaná legrace. Naučit se, jak si správně čistit zuby, nám u nás pomáhají výuková videa na: Youtube 
Na Youtube Střední školy Euroinstitut je další video, tentokrát o základech stolování. Video naleznete zde: Youtube
Budeme mít vlastní snoezelen ve Střední škole Euroinstitut. Víte co to je? Podivejte se zde 
Znáte online časopis, do kterého přispíváme? Koukněte se na časopis: Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště a Střední školy Euroinstitut 
Euroinstitut | Při odborném výcviku nabíráme zkušenosti u partnerských organizací školy, více: zde
Euroinstitut | Nové číslo revue http://www.specialni-pedagogika.cz  o osobnosti Prof.Miloše Sováka,více: zde
Euroinstitut | Výuková videa ,jako například toto, nám pomáhá při vzdělávání. Je to skvělý doplněk k výuce. Youtube
Euroinstitut | Budoucí žákyně Mary z Keni v autistické třídě: Youtube
Posloucháte rozhlasové vysílání škol Euroinstitut na Tip Rádiu? Pokud ještě ne, poslechněte si záznamy zde
Žákyně Střední školy Euroinstitut píše článek do školních novin. Vidět je můžete zde 
Zhlédněte naše výuková videa pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a přihlašte se k jejich odběru zde
Euroinstitut | Žáci Střední školy Euroinstitut se v rámci odborného výcviku učí prát prádlo. Twitter
Pár fotek z vánoční besídky žáků Střední školy Euroinstitut. Více na Facebooku
Euroinstitut | Jak náš pan školní asistent na přednášce usínal . Podívejte se na video zde
Zajímavá přednáška na Ústavu sociální práce Univerzity H. Králové. Mrkněte na náš Facebook
Žáci škol Euroinstitut využívají při výuce moderní technologie. Twitter
Euroinstitut | Článek z Hradeckého deníku si můžete přečíst zde | Webnode
Žáci Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v rámci praní a žehlení. Twitter
Děkujeme i za vánoční přání ze Zvíkovce. Twitter
Euroinstitut | Žáci Střední školy Euroinstitut v praktické výuce žehlení. Twitter
Euroinstitut | Podívejte se na naše výuková videa  pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na Youtube
Euroinstitut | praktická škola: připomeňme si několika fotografiemi předešlý školní rok  | Facebook
Euroinstitut | Sledujte  vzdělávací web střední školy | Webnode
Nejčtenější články v našem školním časopise na Schoolpressclub a od Marušky Šafránkové rovněž na Schoolpressclub.
Nový rok 2016 je 700. výročí Karla IV. Proto jsme s žáky a některými absolventy 1.1. uskutečnili setkání ve Varech
Euroinstitut @EuroinstitutCz Euroinstitut / Oslava nového roku u našich žáků. Co již umíme připravit.
Euroinstitut | Z tisku: http://vyskovsky.denik.cz/z-regionu/rodice-z-kocianky-chteji-zalovat-stat-integrace-povede-k-diskriminaci-vadi-jim-20151214-l6w5.html …
Euroinstitut | Budou u nás studovat? Naše budoucí žákyně pomáhají v Dětském domově v Nanyuki. Vybudováno s pomocí EU
Novoroční přání našich žáků. http://fb.me/2m6dhWfRy 
Chvála bohu, to se našich žáků netýká. Ti jsou do školy natěšeni Koukněte na náš Facebook: https://www.facebook.com/Euroinstitut/ 
Euroinstitut | Od nového roku rozšíří high Tech park výukové programy v tabletech pro naše žáky.
Euroinstitut | Žákyně školy Euroinstitut v rámci speciálně pedagogické péče rozvíjí jemnou motoriku. @EuroinstitutCz
Euroinstitut | Česká školní inspekce o žácích s odlišným mateřským jazykem. Víc na Facebooku http://fb.me/5nEnp8Qki 
Euroinstitut | Arteterapie s paní učitelkou Rumlovou, výtvarnicí a arteterapeutkou. Vyjádření pohody svátků.
Euroinstitut | praktická škola a odborné učiliště. Svátky našich žáků.
Euroinstitut|Hospic Jana Pavla II v Huruma v Keni, kde pracují uchazečky o studium u nás. Share love in hospic.
Euroinstitut | Foreigner students on trip to Spain, Barcelona. See Gaudí´s La Pedrera or by Jose Rizal named street.
Euroinstitut – žáci a učitelé vydali nové číslo školního časopisu. Čtěte zde http://www.schoolpressclub.com/skoly/euroinstitut-neprobylice …
Praktická výuka Euroinstitut, klikněte na video: https://youtu.be/J4VczLl7hsY 
Předvánoční pohodová praktická výuka v Zavidově.
Euroinstitut | Naše školy v Panenském Týnci a ve Vejprtech. Tedy není jen naše, ale jsme tam v pronájmu. .. Our… http://fb.me/2HOCXlLHe 
Euroinstitut | Z výuky: Video o výživě a obezitě. https://youtu.be/D7AR2-RwBWI 
Euroinstitut | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo zpravodaj s tématem společné vzdělávání.
Chlebíčky zdravě. Lněná vláknina místo veky.
Euroinstitut | Žáci Střední školy Euroinstitut v rámci přípravy pokrmů pečí vánoční cukroví.
Euroinstitut | Žáci Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v rámci přípravy pokrmů smaží řízky.
Euroinstitut | Žáci Střední školy Euroinstitut při výuce speciálně pedagogické péče.
Euroinstitut | Žáci školy Euroinstitut při arteterapii.
Euroinstitut | Žáci Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště připravují linecké cukroví.
Euroinstitut | Žáci Střední školy Euroinstitut v rámci výtvarné výchovy lepí řetězy k Mikuláši.
Euroinstitut | Žáci Střední školy Euroinstitut při přípravě vánočního cukroví.
Euroinstitut | Žáci Střední školy Euroinstitut při odborném výcviku úklidových prací u sociálního partnera.
Euroinstitut | Žáci Střední školy Euroinstitut se dnes seznamovali s novou paní učitelkou.
Euroinstitut | Příprava a zdobení cukroví v rámci přípravy pokrmů Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště.
Euroinstitut | Žáci Euroinstitut, praktické školy a odborného učiliště z Víceměřic při arteterapii.
Euroinstitut | Žáci Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště při přípravě zeleninové polévky.
Euroinstitut | Žáci Střední školy Euroinstitut při přípravě pokrmů připravují zeleninovou polévku.
Euroinstitut | Žáci Střední školy Euroinstitut v rámci odborného výcviku praní a žehlení.
Euroinstitut | Žáci Euroinstitut, praktické školy a odborného učiliště při výuce matematiky a českého jazyka.
Euroinstitut | Žáci Euroinstitut, praktické školy a odborného učiliště při arteterapii v Panenském Týnci.
Euroinstitut | Žáci Střední školy Euroinstitut v rámci odborného výcviku úklidových prací.
Euroinstitut | Žáci Střední školy Euroinstitut v rámci speciálně pedagogické péče-cvičení prostorové představivosti.
Euroinstitut | Žáci Střední školy Euroinstitut v rámci odborného výcviku úklidových prací u sociálního partnera.
Euroinstitut | Exkurze žáků Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště do prádelny ve Vejprtech.
Euroinstitut | Žáci Střední školy Euroinstitut v rámci odborného výcviku úklidových prací u sociálního partnera.
Euroinstitut | Slavnostní předávání tabletů žákům Střední školy Euroinstitut v Zahradě Kladno.
Euroinstitut | Žáci Střední školy Euroinstitut při úklidových pracích u sociálního partnera.
Euroinstitut | V rámci speciálně pedagogické péče se věnujeme rozvíjení jemné motoriky například vyráběním náramků.
Euroinstitut | Žáci Střední školy Euroinstitut v rámci provozních služeb výroby bytového doplňku.
Euroinstitut | Žáci Střední školy Euroinstitut v rámci odborného výcviku úklidových prací a zahradnictví.
Euroinstitut | Žáci Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v rámci odborného výcviku úklidových prací.